Súkromné akcie

S restaurantom Wetzlerov dom priamo susedí naša kaviareň Caffe Verdon. Tu sme pre Vás schopní usporiadať spoločenské posedenie v uzavretej spoločnosti. Jedlá servírujeme priamo z reštauračnej kuchyne, alebo formou cateringu.

www.caffeverdon.sk

Ďalšou vhodnou alternatívou pre súkromnú a uzavretú spoločnosť je historická pivnica pod kaviarňou (vchod z pasáže). Info o historickej pivnici TU….